Website GD-Yên Bái-GV

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ENGLISH FUNNY STORIES

  Tin tức cập nhật

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Đặng Thị Kim Oanh

  Unit 3. At home

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: VÕ THỊ THOA
  Ngày gửi: 15h:09' 04-10-2018
  Dung lượng: 927.5 KB
  Số lượt tải: 282
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  What do you often
  do at home?
  washing dishes
  cooking
  feeding the chickens
  making the bed
  sweeping the floor
  tidying up
  chore (n):
  cupboard (n):
  rice cooker(n):
  steamer (n):
  saucepan (n):
  Công việc trong nhà, việc vặt
  fryingpan (n):
  Tủ chạn, tủ ly
  Nồi cơm điện
  Nồi hấp, nồi đun hơi
  cái xoong
  Chảo
  Lesson1: Getting started + Listen and read
  I. New words:
  Tuesday, September 20th 2016
  Unit 3: At home
  Chore
  Cupboard
  Rice cooker
  Steamer
  Saucepan
  công việc nhà, việc vặt
  tủ chạn, tủ ly
  nồi cơm điện
  nồi hấp
  cái xoong, nồi
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Fryingpan
  ch?o
  Tuesday, September 20th 2016
  Unit 3: At home
  Checking vocabulary
  a. Mrs.Vui has to go and visit her friends after work.
  b. Mrs.Vui will be home before dinner.
  c. Nam will have to cook dinner himself.
  d. Mrs.Chi will go to the market and buy some fish
  and vegetables for Nam.
  Lesson1: Getting started + Listen and read
  1. Answer True/ False. Correct the false sentences
  Tuesday, September 20th 2016
  Unit 3: At home
  T F
  I. New words:
  II.Activities:
  Unit 3: At home
  Tuesday, September 20th 2016
  a. Mrs.Vui has to go and visit her friends after work.
  b. Mrs.Vui will be home before dinner.
  c. Nam will have to cook dinner himself.
  d. Mrs.Chi will go to the market and buy some fish
  and vegetables for Nam.
  T F
  grandmother
  after
  Nam ought to go to the market himself and buy some fish and vegetables.
  Lesson1: Getting started + Listen and read
  I. New words:
  II.Activities:
  1. Answer True/ False. Correct the false sentences
  2. Complete the list of the things Nam has to do
  Cook dinner.
  Go to the market himself and buy some fish and vegetables.
  Call Aunt Chi and ask her to meet his mother at Grandma`s house.
  Unit 3: At home
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Tuesday, September 20th 2016
  I. New words:
  II.Activities:
  1. Answer True/ False. Correct the false sentences
  Unit 3: At home
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Tuesday, September 20th 2016
  I. New words:
  II.Activities:
  1. Answer True/ False. Correct the false sentences:
  2. Complete the list of the things Nam has to do:
  3. Practice the dialogue:
  Unit 3: At home
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Tuesday, September 20th 2016
  Ex: I have to do the washing up
  + Modal verbs: Động từ khuyết thiếu: Must, have to, ought to, should
  - have/has to + infinitive = must + infinitive: Phải làm gì
  or I must do the washing up
  - Ought to + infinitive = should+ infinitive: nên làm gì
  You ought to study harder or you should study harder
  I. New words:
  II.Activities:
  1. Answer True/ False. Correct the false sentences:
  2. Complete the list of the things Nam has to do:
  3. Practice the dialogue:
  4. Grammar:
  Unit 3: At home
  Lesson1: Getting started + Listen and read
  Tuesday, September 20th 2016
  Look at the pictures. Complete the dialogue.Use must or have to and the verb in the box

  Nga: Can you come to the movies, Lan?
  Lan: No. I have to do my chores.
  Nga: What do you have to do?
  Lan: I(1).……… my bedroom.Then I(2)…
  the living-room and I(3)……… the kitchen
  floor, too.
  Nga: That won’t take long. What else?
  Lan: I (4)…………. the fish tank and then I(5) …………… the garbage. Finally,I(6)………. the dog.
  Nga: Ok. Let’s start. Then we can go out.
  feed empty do tidy sweep clean dust
  must tidy
  have to dust
  must sweep
  have to clean
  must feed
  must empty
  Homework
  -Learn new words.
  -Do exercises in the workbook.
  -Prepare for “speak + Language focus 2”
   
  Gửi ý kiến

  Magic English

  ENGLISH FUNNY STORIES