Website GD-Yên Bái-GV

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ENGLISH FUNNY STORIES

  Tin tức cập nhật

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Đặng Thị Kim Oanh

  E7 : Unit 11 A1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Việt Hà
  Ngày gửi: 21h:04' 18-02-2009
  Dung lượng: 7.7 MB
  Số lượt tải: 2081
  Số lượt thích: 0 người
  Tay giang secondary school


  Welcome our teachers


  Thursday, February12 th, 2009
  Brainstorming
  What should / shouldn`t you do to take care of your health / teeth?
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  I. Vocabulary:
  - medical check-up (n)
  - medical record (n)
  - take one`s temperature
  - measure (v)
  - height (n)
  - scales (n)
  - weigh (v)
  : phiếu khám sức khoẻ
  : buổi khám sức khoẻ
  : đo nhiệt độ
  : đo
  : cái cân
  : chiều cao
  : cân, cân nặng
  medical record
  measure
  height
  weigh
  take one`s temperature
  scales
  medical check-up
  medical record
  measure
  height
  weigh
  take one`s temperature
  scales
  medical check-up
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  I. Vocabulary:
  - medical check-up (n)
  - medical record (n)
  - take one`s temperature
  - measure (v)
  - height (n)
  - scales (n)
  - weigh (v)
  : phiếu khám sức khoẻ
  : buổi khám sức khoẻ
  : đo nhiệt độ
  : đo
  : cái cân
  : chiều cao
  : cân, cân nặng
  II. Listen. Then practice with a partner:
  What are the students of Quang Trung school having ?

  2. What does the nurse do for Hoa?
  - They are having a medical check-up.
  She takes Hoa`s temperature.
  measures her.
  weighs her.

  Answer
  these questions
  1. Listen to the tape:
  2. Practice with a partner:
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  6
  8
  3
  2
  5
  1
  4
  7
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  f, Hoa filled in her medical record .
  d, The nurse called Hoa`s name.
  c, Hoa left the waiting room.
  g, The nurse took Hoa`s temperature
  e, The nurse measured Hoa.
  a,The nurse weighed Hoa .
  h, The nurse told Hoa to go back to the waiting room.
  b, Hoa returned to the waiting room.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  I. Vocabulary:
  - medical check-up (n)
  - medical record (n)
  - take one`s temperature
  - measure (v)
  - height (n)
  - scales (n)
  - weigh (v)
  : phiếu khám sức khoẻ
  : buổi khám sức khoẻ
  : đo nhiệt độ
  : đo
  : cái cân
  : chiều cao
  : cân, cân nặng
  II. Listen. Then practice with a partner:
  Would you open your mouth, please?
  stand here,
  get on the scales,
  1. Listen to the tape:
  2. Practice with a partner:
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)
  I. Vocabulary:
  - medical check-up (n)
  - medical record (n)
  - take one`s temperature
  - measure (v)
  - height (n)
  - scales (n)
  - weigh (v)
  : phiếu khám sức khoẻ
  : buổi khám sức khoẻ
  : đo nhiệt độ
  : đo
  : cái cân
  : chiều cao
  : cân, cân nặng
  II. Listen. Then practice with a partner:
  3. Model sentence:
  Would you open your mouth, please?
  stand here,
  get on the scales,
  Polite request (Lời yêu cầu lịch sự )
  Would you + V ..., please ?
  1. Listen to the tape:
  2. Practice with a partner:
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)


  4. Practice:
  II. Listen. Then practice with a partner:
  A/ Fill in the blanks to complete the dialogue :
  Nurse : I need to.................... temperature .
  Hoa : O.K
  Nurse : Would you ............mouth, ..... ?
  Hoa : All right .
  Nurse : ............stand here , please , so I can ...................you ?
  Nurse : You `re one meter and 45 centimeters tall.
  Hoa : Like this?
  Hoa : Oh, I was one meter and thirty centimeters last year.
  Nurse : Would you .......scales please ?
  Hoa : Oh , I`m ......, thank you .
  Nurse : You`re welcome
  take your
  open your
  Would you
  measure
  get on the
  40 kilos
  please
  3. Model sentence:
  Unit 11: Keep fit, stay healthy
  A. A check-up (A1)


  4. Practice:
  B/ Base on these pictures, make your own dialogue:
  Group 1
  Group 2 + 3
  Group 4
  Take one`s temperature
  - Nurse: .....?
  - You : ......

  Measure
  - Nurse: .....?
  - You : .........
  Weigh
  - Nurse: .......?
  - You : .......
  :
  3. Model sentence:
  Homework
  - Learn by heart vocabulary.
  - Make your own dialogue.
  - Exercise A1 at page 67, 68 (workbook).

  - Read the dialogue.
  - Prepare A2,3.
   
  Gửi ý kiến

  Magic English

  ENGLISH FUNNY STORIES