Website GD-Yên Bái-GV

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ENGLISH FUNNY STORIES

  Tin tức cập nhật

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Đặng Thị Kim Oanh

  Unit 7. My neighborhood

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Thị Thìn
  Ngày gửi: 05h:40' 31-10-2018
  Dung lượng: 4.3 MB
  Số lượt tải: 165
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome the teachers to our class!
  * Match the places with the pictures.
  A. statue
  B. railway station
  C. memorial
  D. temple
  E. square
  F. cathedral
  G. art gallery
  H. palace
  1
  6
  4
  2
  7
  5
  3
  8
  Phong, Nick, Khang
  II. Read the dialogue
  The girl gives directions.
  Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.
  Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House
  Nick, Khang and Phong get lost.
  Phong looks at the map.
  Nick, Khang and Phong walk quickly to Tan Ky House.
  2.Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.
  5.Phong looks at the map
  3.Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House
  4.Nick, Khang and Phong get lost.
  1.The girl gives directions.
  6.Nick, Khang and Phong walk quickly to Tan Ky House.
  a. Read and put the actions in order.
  Where do Nick, Khang and Phong arrive?
  How is Hoi An?
  Where do they decide to go first?
  How do they go to Tan Ky House?
  Who gives directions to Tan Ky House?
  How does the girl give directions to Tan Ky House?
  * Answer the questions.

  Lucky numbers!
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  6. How does the girl give directions to Tan Ky House?
  Keep straight, then turn right. / Turn right here, then turn left.
  1. Where do Nick, Khang and Phong arrive?
  They arrive in Hoi An.
  5. Who gives directions to Tan Ky House?
  The girl gives directions to Tan Ky House.
  LUCKY NUMBER
  2. How is Hoi An?
  It’s historic.
  LUCKY NUMBER
  4. How do Nick, Khang and Phong go to Tan Ky House?
  They walk there.
  3. Where do Nick, Khang and Phong decide to go first?
  They decide to go to Tan Ky House first.
  Where do Nick, Khang and Phong arrive?
  - They arrive in Hoi An.
  2. How is Hoi An?
  - It’s historic.
  3. Where do they decide to go first?
  - They decide to go to Tan Ky House.
  4. How do they go to Tan Ky House?
  - They walk there.
  5. Who gives directions to Tan Ky House?
  - The girl gives directions to Tan Ky House.
  6. How does the girl give directions to Tan Ky House?
  - Keep straight, then turn right./ Turn right here, then turn left.
  * Answer the questions.
  Match the instructions
  with the pictures.
  DIRECTIONS:
  Turn left at the traffic lights.
  Go along the street.
  Go straight on.
  Go to the end of the road.
  Take the first turning on the left.
  Go past the bus stop.
  Cross the street.
  Go straight on.
  Turn left at the
  traffic lights.
  Go past the bus stop.
  Take the first turning
  on the left.
  Go to the end of the road.
  Go along the street.
  Cross the street.
  1
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  * Role-play:
  Suppose you are tourists in Quang Tri town, you get lost and want to ask the way to some places. Using the map to make dialogues in groups.
  6. Game. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map…..
  Ex : A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.
  B: Is that the art gallery?
  A: Yes, it is. / No, try again.
  1. a. we / shall / go / Where / first / ?
  b. to “Chua Cau” / go / let’s / .
  2. a. we / Shall / go / there / first / ?
  b. sure / Ok, / .
  3. a. by bicycle / we / Shall / go / ?
  b. let’s walk / No, / there / .
  * Put the words in the correct order:
  1. a. Where shall we go first?
  b. Let’s go to “Chua Cau”.
  2. a. Shall we go there first?
  b. Ok, sure.
  3. a. Shall we go by bicycle?
  b. No, let’s walk there.
  Phong: Wow! We’re in Hoi An. I’m so excited!
  Nick: Me too.
  Khang: Yes. It’s so historic!
  Phong: So, where shall we go first?
  Nick: Let’s go to “Chua Cau”.
  Phong: Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?
  Nick & Khang: Ok, sure.
  Phong: Shall we go by bicycle?
  Nick: No, let’s walk there.
  Phong: Hmm, OK. First cross the road, turn right and then go straight.
  Nick: OK, let’s go.
  Phong: Wait.
  Khang: What’s up, Phong?
  Phong: Where are we now? I think we’re lost!
  Nick: Oh no! Look, there’s a girl. Let’s ask her.
  Phong: Excuse me? We’re lost! Can you tell us the way to Tan Ky House?
  Girl: Tan Ky house? Keep straight, then turn right. But it’s quicker to turn right here, then turn left.
  Phong: Thank you so much.
  Girl: My pleasure.
  Phong: Nick, let’s hurry.
  Form: - Shall we + V (inf)…..?: Chúng ta sẽ…………chứ?
  Ok, sure.
  No, let’s + V (inf)…….
  - Let’s + V (inf)……….: Chúng ta hãy……….
  * Grammar:
  Make suggestions: gợi ý, rủ ai đó cùng làm gì với mình.
  a. Where shall we go first?
  b. Let’s go to “Chua Cau”.
  2. a. Shall we go there first?
  b. Ok, sure.
  3. a. Shall we go by bicycle?
  b. No, let’s walk there.
  * Making suggestions.
  a. Where shall we go first?
  b. Let’s go to “Chua Cau”.
  2. a. Shall we go there first?
  b. Ok, sure.
  3. a. Shall we go by bicycle?
  b. No, let’s walk there.
  * Cue words:
  Giai Phong square, Quang Tri citadel, memorial, art gallery…
  - go by electric bike, go by bus…
  Chua Cau in Hoi An
  Tan Ky House in Hoi An
  Learn by heart vocabulary.
  Review suggestions, directions.
  - Practice giving directions to your house.
  - Do exercises: A1,2, B1,2 (workbook).
  - Prepare: A closer look 1.
  * Homework:
   
  Gửi ý kiến

  Magic English

  ENGLISH FUNNY STORIES