Website GD-Yên Bái-GV

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ENGLISH FUNNY STORIES

  Tin tức cập nhật

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Đặng Thị Kim Oanh

  Unit 7. My neighborhood

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thòn
  Ngày gửi: 09h:09' 19-11-2018
  Dung lượng: 14.2 MB
  Số lượt tải: 306
  Số lượt thích: 0 người
  I. WARM UP:
  PELMANISM
  SWIMMING-POOL
  STADIUM
  DRUGSTORE
  GROCERY STORE
  WET MARKET
  HAIRDRESSER’S
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  2
  8
  *GETTING STARTED:
  WELCOME TO OUR CLASS
  Unit 7: MY NEIGHBORHOOD
  Period 39: Lesson 1
  GETTING STARTED – LISTEN AND READ
  Teacher: Nguyen Van Thon
  II. PRE - STAGE:
  *New words:
  - A neighborhood = an area =
  - (To) serve =
  - A pancake =
  - Tasty (a) =
  Phục vụ
  bỏnh b?t mỡ, tr?ng,
  bo rỏn hai m?t
  ngon
  delicious =
  Vùng, khu vực
  - A corner =
  góc
  *Setting the scene:
  This is a conversation between Na
  and Nam. Na is a new neighbor.
  They are talking about their area.
  Nam: Are you new around here?
  Na : Yes. We have been here since last week.
  How long have you lived here?
  Nam: Oh, We have lived here for about 10 years.
  *Structures:
  The present perfect tense with “for and since”:
  We have been here since last week.
  We have lived here for about 10 years.
  *Forms:
  (+) S + have/has + V(ed/cột 3) … + since/for…
  (-) S + haven’t/hasn’t + V(ed/cột 3) … + since/for…
  (?) Have/Has + S + V(ed/cột 3) … + since/for…?
  - Since + a point of time. Ex: since last week.


  - For + a period of time. Ex: for 3 years.


  *Usage(s):
  Diễn tả hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại hoặc kéo dài đến tương lai.
  *Nam and Na are talking about the neighborhood in which they are living. Choose True (T) or False (F):
  III. WHILE - STAGE:
  F
  F
  T
  T
  F
  T
  *Nam and Na are talking about the neighborhood in which they are living. Choose True (T) or False (F):
  F
  F
  T
  T
  F
  T
  last month.
  5 years
  An Giang.
  last week.
  10 years
  Hue
  *Nam and Na are talking about the neighborhood in which they are living. Choose True (T) or False (F):
  *Complete the sentences. Use the words from the dialogue:
  a) Na’s ______ to the neighborhood.
  b) She and her family arrived _________
  c) Na’s mother is very _______
  d) This is a _________ in the area.
  e) The restaurant serves food from ______
  f) Nam thinks the _________ are tasty.
  last week
  Hue
  new
  tired
  pancakes
  restaurant
  a) Na ‘s ______ to the neighborhood.
  b) She and her family arrived _________
  c) Na’s mother is very _______
  d) This is a _________ in the area.
  e) The restaurant serves food from ______
  f) Nam thinks the _________ are tasty.
  *Complete the sentences. Use the words from the dialogue:
  IV. POST - STAGE:
  LUCKY NUMBERS
  3
  4
  1
  2
  7
  8
  5
  6
  d.When did Na`s family arrive?
  Na’s family arrived since last week.
  c.Does the restaurant serve food from Hue?
  Yes, it does.
  e. Is Na’s mother tired?
  Yes, she is.
  b.What`s his name in the dialouge?
  He is Nam.
  a. Is there a restaurant in the area?
  Yes, there is .
  LUCKY NUMBER
  LUCKY NUMBER
  LUCKY NUMBER
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  0
  GROUP A
  GROUP B
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  0
  V. CONSOLIDATION:
  The structures (the present perfect tense).
  Since + a point of time.
  For + a period of time.
  VI. HOMEWORK:
  Learn the new words and structures by heart.
  Read the dialogue again.
  Prepare “speak” – the way how to send a letter or a parcel at the post office.
  Prepare the new words: (to) send, a parcel, airmail, surface mail, (to) weigh, an item, a charge.
  VII. Listen to the video:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Magic English

  ENGLISH FUNNY STORIES