Website GD-Yên Bái-GV

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ENGLISH FUNNY STORIES

  Tin tức cập nhật

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Đặng Thị Kim Oanh

  Unit 10. Our houses in the future. Lesson 2. A closer look 1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Phượng
  Ngày gửi: 08h:40' 03-05-2020
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 793
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR
  CLASS
  Oral Test test
  My future house will be in the countryside.
  My house will be surrounded by many trees and flower.
  There will be five rooms in my house.
  The house might have a wireless TV to watch TV programmes from space.
  ? Talk about your future house where you want to live in the future.
  a.
  * Check up: Match the words with the pictures.
  1. UFO
  2. Houseboat
  3. Motorhome
  4. Skyscraper
  5. Palace
  e.
  d.
  c.
  b.
  Period 81: Unit 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE

  Lesson 2: A closer look 1

  I. Vocabulary
  fridge
  What is this?
  Hay /hei/
  Vocabulary
  1. fridge (n): tủ lạnh
  2. automatic (adj): tự động hóa
  3. hi-tech (adj): Sản xuất theo công nghệ cao

  5. hay (n): cỏ khô
  4. (to) look after : chăm sóc
  6. (to) dry: làm khô, sấy khô
  Wireless TV
  Automatic dishwasher

  Modern fridge
  Hi-tech robot

  Automatic washing machine

  Vocabulary
  1
  Automatic dishwasher
  2
  Modern fridge
  3
  Hi-tech robot
  4.
  Automatic washing machine
  Wireless TV
  5
  Hi-tech robot

  Ex1: Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. ( You may use an appliance more than once)


  Living room bedroom kitchen bathroom
  Wireless TV
  Automatic dishwasher
  Modern fridge
  Automatic
  washing machine
  Act 2: Match the appliances in A with the thing they can or might to in B
  3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house.
  Example:
  A: What does a wireless TV do?
  B: It helps us watch TV programmes from space.
  Notice :
  Help sb do/ to do st : giúp ai làm gì
  1
  2
  3
  4
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  Lucky Numbers
  5
  6
  1. automatic dishwasher/ wash and dry dishes
  A:What does an automatic dishwasher do?
  B: It helps us wash and dry dishes
  Lucky Number
  Lucky Number
  3. modern fridge / cook meals
  A:What does a modern fridge do?
  B: It helps us cook meals
  5. automatic washing machine /wash and dry clothes
  A:What does an automatic washing machine do?
  B: It helps us wash and dry clothes
  6. a hi-tech robot / look after children
  A:What does a hi-tech robot do?
  B: It helps us look after children
  Nguyên tắc phát âm trong Tiếng Anh là phát tất cả âm trong cùng một hơi.
  /dr/: Âm /dr/ là sự kết hợp giữa 2 âm: âm /d/ và âm /r/. Âm /d/ là âm chặn hơi nên có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Dùng nguyên mặt trên của đầu lưỡi chạm lên vòm miệng. Và dùng luồng hơi từ bụng lên đến vị trí đầu lưỡi rồi ngưng lại. Dùng hơi bị nghẹn lại đó rút gốc lưỡi về tận sâu trong cổ. Xong đầu lưỡi cong lên, luồn hơi đi qua các kẽ lưỡi để ra ngoài. ( lưỡi không rung như /r/ trong Tiếng Việt). Sự kết hợp liên tiếp giữa âm /d/ và âm /r/ trong cùng một hơi tạo thành tổ hợp âm /dr/.
  /tr/: là sự kết hợp giữa 2 âm: âm /t/ và âm /r/. Âm /t/ là âm chặn hơi nên cũng có 2 giai đoạn như a. Giai đoạn 1: Dùng nguyên mặt trên của đầu lưỡi chạm lên trên vòm miệng. Và dùng luồng hơi từ bụng lên đi qua đến vị trí lưỡi xonng hơi bị chặn lại. Dùng hơi bị chặn lại đó rút gốc lưỡi về tận sâu trong cổ. Xong đầu lưỡi cong lên, luồn hơi đi qua các kẽ lưỡi để ra ngoài. ( lưỡi không rung như /r/ trong Tiếng Việt). Sự kết hợp liên tiếp giữa âm /t/ và âm /r/ trong cùng một hơi tạo thành tổ hợp âm /tr/.
  II/ Pronunciation
  II/ Pronunciation
  I’d like to live in the countryside
  I’d like to travel in a train
  Along the track
  I’d like to drive a tractor
  Through the hay.
  Drops of water
  Little drops of water
  Drip, drip, drip
  Dripping from the cottage roof
  On a rainy day.  II/ Pronunciation
  I’d like to live in the …….………
  I’d like to …………. in a train
  Along the …………………..
  I’d like to …………. a ………..
  Through the hay.
  ………. of water
  Little ………. of water
  ……… , …….. , …….
  …………. from the cottage roof
  On a rainy day.  Ex 4: Listen to the chants. Pay attention with sounds /dr/ and /tr/. Fill in the blanks
  track
  countryside
  Drip
  drip
  Dripping
  drops
  Drops
  travel
  drip
  drive
  tractor
  Act 5: Say the words you have written in the table. Pay attention to sounds /dr/ and /tr/ . Can you add some more words ?
  drops
  countryside
  drip
  travel
  drive
  tractor
  dripping
  train
  /dr/: dream, drink, drug, dramatic
  /tr/: trudge, tradition, traffic,true
  HOMEWORK
  - Learn by heart new words.
  - Prepare : A closer look 2.
  - Do exsercise A1,2 (p26), B1,2 (p27)
  THANK YOU
  FOR
  your attention!!!
   
  Gửi ý kiến

  Magic English

  ENGLISH FUNNY STORIES